Въвеждат допълнителни мерки срещу COVID-19 в Стара Загора