ЕЦБ и БНБ заедно ще решават как да ползват пари от фонда за проблемни банки