Търговското салдо на България излезе на минус със 140 млн. евро през август