Remdesivir не предотвратява смъртни случаи при Covid-19