ЕМА обсъжда ролята на пациентите в лечението на рака