Съветска карта за определяне на националност – пръв приятел на полицията