Марек трепери от съдията в Разлог, изгуби важен играч