Кристиан Виери: Ибрахимович може да играе дори с цигара в уста