Съдийката, която пита Люксембург за конфискациите без присъди, напуска системата с оставка