Министерството на правосъдието обяви допуснатите до конкурса за ДСИ кандидати - §22 Новини