Емил Димитров: Няма превишение на нормите на серен диоксид на годишна база в Перник