Берлински съд остави барове и ресторанти да работят през нощта