БЧК с международна подкрепа за дейности в отговор на Covid-19