Пенсионните дружества оспорват методиката на НОИ за редукция на основната пенсия