Най-добрата чешка детска книга за 2020 г. излезе на български