Силно застрояване до детска градина в Дианабад – има ли изгода Петьо Блъсков?