Ирини Зикидис: Г-жо Караянчева, бих искала да Ви даря едно тоалетно гърне