Детската смъртност в България още е над средните нива в ЕС