КНСБ против увеличаването с еднакъв процент на пенсиите