Увеличен интерес към покупка на имоти в Турция сред чужденците