Строителният контрол: Незабавно събаряне на строежа на Румен Гайтански-Вълка