Европа губи борбата с коронавируса за работеща икономика