Кобалтът – основен ресурс за растящия пазар на системи за съхранение на енергия