Пред "Ботев" (Пловдив) се открехва вратата за поредна смяна на собствеността