Излишъкът по текущата и капиталова сметка достигна 1840.7 млн. евро за януари-август