Навигационната система Бейдоу ще предоставя безплатни услуги на гражданите