Европа безмислено търси френско-германско лидерство