17 от 27 страни членки на ЕС са в червената COVID-19 зона