Парламентът ще разисква справянето с COVID-19 и мерките срещу заразата