ЗОЛ: Джи пи-тата да не издават направления за PCR тестове по желание на пациента