Радев: Надявам се съдът да защити Конституцията ни от невежеството на управляващите