„Елана Агрокредит“ АД с 10% спад на печалбата през третото тримесечие