Увеличават всички пенсии с еднакъв процент от догодина?