Възстановяването от COVID-19 в домашни условия в повечето случаи е напълно възможно