Студентите от Медицинския факултет ще се обучават в модерно оборудван кабинет