За пръв път в историята: Китай започна директните продажби на дълг в САЩ