Нова идея: пенсиите да се увеличат с еднакъв процент