Онкологът д-р Петранка Лишковска и баща й починаха с COVID-19