Цените на жилищата в Холандия отново тръгнаха нагоре