Георги Тодоров държи в Левски да се привлекат нови крайни защитници