Кюстендилеца: Десподов ще бъде сочен с пръст като предател!