Потиснатите настроения заради коронавируса натежаха и върху азиатските индекси