В служба на българското правосъдие и адвокатурата – една история на професионалната организация на адвокатите