Обявиха списъка с допуснатите до конкурса за държавни съдебни изпълнители