За всеобщата перверзия на западното политическо съзнание