Когато авиацията е средство за лични политически интереси, винаги излиза скъпо - Общество и политика