Решението за удължаване на мярката 60 на 40 до края на годината е публикувано в "Държавен вестник" - Управление и бизнес