Джипитата: Да не издаваме направления за PCR по желание на пациента