Има план за действие при епидемия от 2006г. Приложете го: Нинова