КНСБ не приема всички пенсии да бъдат увеличени с еднакъв процент